งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการเปิดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day 2019) ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร "ของขวัญจากดิน" รวมถึงเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยคริสตจักรนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี