พิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
พิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงาน จำนวน18 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน[รายละเอียดเพิ่มเติม]
งานมหกรรม "คืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 13"
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม คืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ : เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง ถือเป็นการประกาศปฏิญญาร่วมกันให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้ ทรัพยากรดินที่ยั่งยืน เพื่อดินอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศน์ที่ดี แหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีผู้ร่วมลงนามทั้งสิ้น 739 ราย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี [รายละเอียดเพิ่มเติม]