งาน “CESRA Country Road Run”
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “CESRA Country Road Run” โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ CESRA ในการสร้างและขยายเครือข่ายศูนย์ CESRA ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เสริมสร้างขยายผล แลกเปลี่ยนงานวิจัยทางดินของนักวิชาการและเกษตรกรระดับภูมิภาคเอเชีย และภายในประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสืบต่อไปสู่รุ่นลูกหลาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [รายละเอียดเพิ่มเติม]